شومینه کار هیزمی حرفه ای

بسیاری از هم وطنان گرامی به بنده مراجعه میکنن و از تخریب آجرهای نسوز داخل آتشدان شومینه ناراحت بوده و راهکار جستجو میکنند .

این هم وطنان و بسیاری دیگر تصور میکنن که هر گونه آجر نسوزی ، نسوز بوده و در برابر حرارت مقاوم است .‌

در حالیکه این گونه نیست .‌

آجر نسوز نما با داشتن ظاهری نسوز و دانه بندی خشت آجر نسوز مخصوص نما بوده و هیچ مقاومتی در برابر حرارت ندارد .‌و فقط بخاطر دارا بودن شکل ظاهری نسوز و بافت دانه دانه سطح آجر به نسوز نما نامیده شده .

در حالیکه آجر نسوز مخصوص شومینه در برابر حرارت مقاوم میباشد .

اگر کار فرما هستید و خودتان قصد خرید آجر را دارید به این نکته توجه بفرمایید . اغلب فروشندگان آجر این توضیحات را به خریدار اعلام نمیکنند .‌

Instagram