شومینه هیزمی چوب سوز

۵- شیب دار نبودن بخشی از دیوار طولی داخل بدنه شومینه ، که در واقع همان دیوار روبرو میباشد ،این شیب موجب جمع تر شدن دود و هدایت ان به سمت کوره میشود و محدود شدن محل اتصال بدنه اتشدان به قسمت کوره همانند فرایند کاربراتور است . وقتی هیزم میسوزد دود با برخورد به این شیب تقریبا کمی جمع و به اصطلاح دسته بندی میشود و حجم کوره که کمی گشادتر از لبه اتشدان است دود را به سمت خود میکشد . این امر تا حدودی در مکش دود توسط کوره موثر است .
البته این مورد را در برخی شومینه های هیزمی قدیمی روستا ها ندیدم ، شاید کوچک بودن حجم اجاق ، دلیل عدم نیاز بوده است .
اگر شومینه شما ساخته شده و بدنبال شناخت عیب ان و رفع مشگل هستید و این کتاب را با دقت مطالعه میفرمایید توجه داشته باشید که جهت رفع اشکال ابتدا از کم هزینه ترین علت ها شروع نمایید .
این مطلب بخشی از کتاب اصول طراحی و روش ساخت شومینه میباشد

Instagram