شومینه هیزمی شومینه چوبسوز

۱- اکسیژن لازمه هر اتشی است .
تعبیه لوله ورودی هوا در داخل شومینه کارساز است ولی ممکن است کافی نباشد . زیرا اب و هوای مناطق متفاوت است و حسب تجربه مشاهده شده که مکش شومینه ، خانه ای در کوهستان و در منطقه مرتفع با خانه ای در کف دره و در منطقه پست متفاوت است . و همین تفاوتها در کارکرد شومینه تاثیر دارد .
برخی موارد مشاهده شده که لوله ورودی هوا داخل شومینه کافی بوده و اکسیژن بخوبی تامین شده است .
ولی در برخی موارد لازم است که هوای داخل بگونه ای دیگر نیز تامین گردد .
در هر خانه ای که شومینه ، بخاری ، و یا هر وسیله دیگری که اتش تولید می نماید ، وجود دارد . حتما باید اکسیژن خانه تامین گردد .
مسدود کردن تمامی منافذ خانه ، مورد تایید نیست و حتی برای سلامتی در تنفس باید اکسیژن خانه بخوبی تامین گردد .
اگر شومینه شما در ابتدای کارکرد بصورت ایده ال و مطلوب کار میکند ، ولی پس از مدت زمانی دود به داخل خانه سرایت میکند ، و با باز کردن گوشه پنجره اصلاح شده و مجددا خوب کار میکند پس معلوم است که شومینه اکسیژن کم اورده و لازم است ، هوای خانه را به شکلی تامین گردد .
مطالب کامل تر را در کتاب اصول طراحی و ساخت شومینه جستجو نمایید . این کتاب مجموعه کامل و کافی در ارتباط با شومینه هیزمی میباشد .

Instagram