ساخت شومینه هیزمی را به چه کسی بسپاریم

ساخت شومینه هیزمی را به چه کسی بسپاریم

روش ساخت شومینه هیزمی به گونه ای است که برای صحت عملکرد باید با اصول و متد علمی ساخته شود

لذا لازم است که بدین منظور از مهارت حرفه ای استاد کار مطمعن شوید .

بهتر است حتما قرارداد نامه کتبی بین کارفرما و پیمانکار وجود داشته باشد و ضمانت دود ندادن دائمی شومینه چوب سوز و استحکام دائمی کلی و جزیی سازه و مقاومت در برابر تنش های حرارتی در قرار داد کتبی قید گردد و معمولا دستمزد استاد کار حرفه ای که سازه را تضمین کرده باشد میانگین بین سه تا چهار برابر دستمزد بنای معمولی می باشد .

Instagram