تنور و فر پیتزا هیزمی گازی

این نوع فر معمولا به دو شکل ساخته میشود . شکل اول که به جهت چرخش حرارت مطلوب تر گزارش شده است . یک نیم کره ، مشابه خانه های کروی شکل اسکیموها در قطب شمال است . این نیم کره که در واقع شبیه نصف یک توپ میباشد ، در ابتدا بصورت هیزمی ابداع شده بود .
روش معمول انستکه این گونه تنورها را در ارتفاع اجرا میکنند و اشپز بصورت ایستاده از این تنور استفاده میکند .
ابتدا یک طرح و نقشه ای در نظر بگیرید .ابعاد انرا مشخص نموده و انرا اجرا نمایید . ابعاد و شکل ان سلیقه ای. و بر حسب نیاز میباشد .
اکنون ما با ابعاد فرضی در یک فضای ۲ متر در ۲ متر (۴ متر مربع) روش ساخت را شروع میکنیم .
اگر قصد دارید تنور را متحرک و قابل حمل ( چرخ دار ) درست کنید باید کل بدنه این سازه را با اهن الات قوی بهم پیوند بدهید که در اینصورت در دیوارها اجر مصرف نخواهد شد بلکه سازه اهنی پیوند شده و توری رابیتس و ملاط مصرف میشود .
مطابق شکل دیوارهای از سه طرف به ارتفاع ۸۰ سانتی متر بالا بیاورید . این طرح فرضی بوده و هر گونه تغییرات در ان برحسب سلیقه و نیاز شما مجاز میباشد .
بخشی از کتاب اصول طراحی و ساخت شومینه که بخش آخر ان مربوط به تنور میباشد ادامه مطلب در کتاب ….

 

Instagram